Societies >> Royal Mechanical Club

President: Mr. Tribhuwan
Vice Presidents: Mr. Rishabh Kumar Rai
Treasurer: Mr. Rahul Rana
Members:
  1. Mr. Yogesh
  2. Mr. Atul Verma
  3. Mr. Shashank Singh
  4. Mr. Sachin dhaiya